Constellation

Titul v originále: Constellation

Autor: Nick Payne
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Nick Payne (Velká Británie)

CONSTELLATIONS (KONSTELACE)

1 m, 1 ž

Jeden vztah – nekonečně možností, tak by mohl znít podtitul hry s pouhými dvěma účastníky. Dramatik Nick Payne si ve hře pohrává s osudy včelaře Rolanda a kosmoložky Marianne. Milostný příběh je výrazně ovlivněn profesemi obou - zatímco Roland díky své profesi srovnává lidský život s životem ve včelím úlu, Marianna jej dává do souvislosti vesmírných. Podle vědeckých teorií, kterými se zabývá, jsme součástí soustavy paralelních vesmírů, kde ve stejnou chvíli mohou probíhat simultánně stejné situace v rozdílných verzích. A my jsme svědky uvedení této teorie do praxe. Autor tak mj. zkoumá svobodnou vůli jednotlivců a roli náhody v našich životech. Alternativní verze příběhu, v němž důležitou roli hraje vždy konkrétní úhel pohledu, se dotýkají zásadních témat – lásky, touhy, přátelství, bolesti, odpuštění, možnosti volby. Fragmentární způsob vyprávění se podobá hudební skladbě (nejvíce připomíná fugu), v níž některé segmenty začínají stejně, ale končí jinak. Jako by autor neustále pootáčel drahý kámen, v němž se jednotlivé plošky zalesknou vždy v nové kvalitě. Mnohdy zdánlivě banální situace, prázdné konverzační fráze, mimochodem prohozená slova dostávají v jiných souvislostech nové významy. V různorodé konstelaci krátkých scének je mapován vztah muže a ženy od seznámení, přes flirt, nabídku k sňatku, nevěru, rozchod, či Mariannina traumata spojená s neurologickými problémy, diagnostikováním nádorového onemocnění či vzpomínkou na umírající matku. Příběh nekončí, působí dojmem, jako by byl jen součástí nekonečného množství variant, jakýmsi uzavřeným rezervoárem životních situací.

Experimentální text, v němž jsou hranice jednotlivých sekvencí jen naznačeny úderem gongu, spoléhá na fantazii inscenátorů a poskytuje protagonistům možnost ukázat rozličné polohy vztahu mezi mužem a ženou v mnoha „náladách“, od humorného nadhledu, přes poeticky křehký pohled až po tragický existenciální akcent.

Světová premiéra hry se odehrála v londýnském Royal Court Jerwoood Theatre Upstairs v lednu 2012, režisérem byl Michael Longhurst, v rolích Rolanda a Marianne se představili Rafe Spall a Sally Hawkinsová.V kritických ohlasech inscenace se objevilo nejvyšší bodové ohodnocení 4-5 hvězdičkami.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz