Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil

Titul v originále: Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil

Autor: John McGrath
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 7 ženy 2

John McGrath (Velká Británie)
THE CHEVIOT, THE STAG AND THE BLACK, BLACK OIL (OVCE, JELEN A ČERNOČERNÁ ROPA)
7 m, 2 ž
politická hra

Hra pojednává o velkých odsunech rolníků, známých v dějinách Skotska jako „Clearances". Na počátku devatenáctého století byla většina rolníků vystěhována z úrodných kopců skotské vrchoviny a přemístěna na mořské pobřeží, aby mohly být kopce využity pro chov skotu, speciálně ovcí, jež pro vlivné obchodníky z vlnou představovaly značné zisky. Rolníkům byly na nátlak zájmových skupin odebrány jejich pozemky a po několika nezdařených revoltách byli nuceni buďto emigrovat, nebo začít živořit jako rybáři na pobřeží.
Skotská divadelní společnost 7:84 dala hře populární až jarmareční formu, kdy se krátké epizodické scénky mísí s písněmi a s odborným výkladem adresovaným přímo divákovi. Nároky na scénu a kostýmy jsou minimální, herci přecházejí z role do role za pomocí rekvizit jako např. klobouk nebo paraple, hra vyžaduje pouze lehce vyvýšenou platformu a pro určení jednotlivých scén postačí rozkládací obrázková knížka s obrázky kopců a stavení.
Hra byla napsána v roce 1974 a má velmi silný politický podtext, je kritikou kapitalismu jako systému, stejně tak jako nečistých praktik nadnárodních společností, které berou obyčejnému lidu kontrolu a právo rozhodovat. Jedna z otázek. které si hra klade, zní: „Vzali jsme si z toho nějaké ponaučení?" Soudě podle závěru hry zůstávají nekalé praktiky nadnárodních korporací stejné, jen komodity se mění, a namísto vlny je nyní v kurzu především ropa.


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz