Brooklyn Boy

Titul v originále: Brooklyn Boy

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 4 ženy 3

Donald Margulies (USA)

BROOKLYN BOY

4 m, 3 ž

Spisovatel Eric Weiss se po mnoha letech snažení dostává se svým novým dílem na seznam nejprodávanějších autorů. Jeho kniha, nazvaná Brooklyn Boy, je románem s autobio-grafickými prvky o životě chlapce z židovské rodiny žijící v Brooklynu.

Svět je nadšen, Eric poskytuje jedno interview za druhým, dostává dokonce nabídku z Hollywoodu. Úspěch s sebou však přináší rovněž rozčarování z nepochopení, osamocení a prázdnotu vztahů.

Marguliesova hra představuje Weisse v šesti situacích, ve kterých musí konfrontovat svůj postoj s rozdílnými názory druhých, jemu blízkých i cizích. Nejprve v brooklynské nemocnici navštíví svého na smrt nemocného otce, kterého však synův úspěch nechává zcela chladným. Při odchodu potkává Eric v nemocniční kavárně dávného přítele Iru, dnes otce tří dcer, ortodoxního žida. I když je Ira setkáním nadšen a chová se nesmírně přátelsky, Eric cítí, že si s ním po letech odloučení nemá co říci. Naopak rád by hovořil se svou ženou Ninou, se kterou se setkává téhož večera. Nina, rovněž spisovatelka, jež se dlouhodobě cítila v manželství opomíjena, je však rozhodnuta vztah ukončit.

Eric odjíždí do Hollywoodu, kde by se měl podílet na scénáři podle svého románu. Nejprve tu tráví večer s mladou studentkou Alison, potom hovoří s ambiciózní produkční Melanií a hercem Tylerem o budoucnosti svého díla ve filmu. Účelovým jednáním a záměry produkce je však otřesen, rozhodne se na scénáři nespolupracovat a pouze prodá agentuře práva.

Vrací se zpět do brooklynského bytu, ve kterém vyrůstal. Tady ho, v den otcova pohřbu, neboť ten během Ericovy nepřítomnosti zemřel, znovu navštíví Ira, ale i tentokrát skončí shledání téměř hádkou. Poslední, s kým se Eric setkává, je znovu vlastní otec - návštěva z „onoho světa" - a právě on Ericův román nakonec oceňuje a uznává.

kn

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz