Brave New World (Schöne neue Welt)

Titul v originále: Brave New World

Autor: Robert Koall, Aldous Huxley
Žánr: dramatizace
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 3

Robert Koall, Aldous Huxley (Německo)

SCHÖNE NEUE WELT (BRAVE NEW WORLD / KONEC CIVILIZACE)

4 m, 3 ž, vedlejší role

dramatizace románu A. Huxleyho

Známý vizionářský román o nevábné budoucnosti lidstva z roku 1931 (česky jako Konec civilizace) nás zavádí do roku 2540 a objevují se v něm mj. motivy pokroku v reprodukční medicíně (lidé se nemnoží stykem, ale ve zkumavkách, navíc je předem geneticky určeno, do jaké kdo patří sociální skupiny), učení ve spánku a jejich dopadu na společnost. Autor popisuje společnost, která uměle zvyšuje svoji spokojenost a udržuje mír za cenu ztráty citů a emocí. Tuto společnost následně konfrontuje s člověkem, který tímto vývojem neprošel (postava Divocha).

Jevištní zpracování sleduje základní dějovou linii a ponechává i neradostný konec. „Společenství, rovnost, stabilita“ je heslo nového světového státu bez válek. Lidé jsou plozeni a šlechtěni v chovných centrech, díky pokrokům v medicíně se rodí rovnou do své kasty – alfy jsou garnitura, bety intelektuálové, delty tupí dělníci apod. Starší jedinci již neschopni práce pro společnost jsou „kompostováni“ kvůli fosforu. Společnost nezná závist, trápení, smutek a pokud by přeci jen měla nastat emoční nerovnováha, je zdarma k dispozici oficiální droga soma, takže jsou všichni permanentně pod jejím vlivem. Neexistuje náhoda, city, vše je pod kontrolou.

Proti tomuto systému se vyhraní „výrobní chyba“ Bernard, který se dokonce zamiluje, což se nesmí, představuje to nekontrolovatelné nebezpečí. Láska k normované dívce však není opětována. Klíčovou postavou je John, „divoch“ z americké rezervace, kde se žije ještě postaru, lidé mají emoce a žijí spolu intimně, což je v novém světe nehygienické. John je přivezen jako vědecká atrakce, posléze se ale stává trnem v oku společnosti (čte knihy, odmítá somu, dává najevo city atd.) a vše směřuje k jeho tragickému konci rukou rozvášněného davu.

Dramatizace staví proti sobě dva světy – na začátku je divočina, spolu s Johnem sníme o fungující společnosti, avšak místo ní je na konci peklo civilizace. Zdařilá inscenace byla s úspěchem uvedena v září 2014 v Staatsschauspiel Dresden.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz