Boston Marriage

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: ženy 3

David Mamet (USA)

BOSTON MARRIAGE (BOSTONSKÉ MANŽELSTVÍ)

3 ž

Slavný americký dramatik zde zkoumá pevnost vztahu mezi Anne and Claire, dvěma ženami, které spolu žijí v takzvaném „bostonském manželství“. Jsme v Americe někdy na přelomu 19. a 20. století, kdy tento pojem označoval soužití dvou žen. Mamet vyšperkoval salónní konverzaci viktoriánskou duchaplností a vtipem, bohatě využil knižních i krajových výrazů, aby mistrně odkryl jemné předivo vzájemné náklonnosti, na první podhled skryté za ironií a předstíraným nadhledem.

Anna žije z peněz svého bohatého, ale ženatého milence. Claire přichází s novinkou, že se zamilovala do jiné ženy a hodlá jí své city vyjevit. Anna ji od toho odrazuje, ale Claire už onu dívku pozvala. K setkání nedojde, protože hned ve dveřích pozná dívka náhrdelník, který patří její matce, ale má ho na sobě Claire, a tím se prozradí její spojení s dívčiným otcem. Bohatý milenec okamžitě ukončí jejich poměr. Claire se musí rozhodnout, jestli půjde za svojí novou láskou - její sarkastické špičkování s Annou by tomu ostatně nasvědčovalo. Nakonec ale potvrdí platnost a pevnost jejich spojení a rozhodne se provždy zůstat s Annou…

Komorní dynamická hra byla uvedena v American Repertory Theatre v Massachusetts v červnu 1999.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz