Blue Stockings

Titul v originále: Blue Stockings

Autor: Jessica Swale
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 6 ženy 6

Jessica Swale(ová) (Velká Británie)

BLUE STOCKINGS (MODRÉ PUNČOCHY)

11-16 m, 8-9 ž, možno hrát s minimálním počtem 12 herců

Duševní přepínání může vést u ženy k degeneraci, mánii, ba ještě hůře – může ji učinit zcela neschopnou mateřství. To není názor. To je přirozený fakt.“ - Dr. Henry Maudsley, britský psychiatr, 90. léta 19. století.

Tento absurdní výrok je autentický (Dr. Maudsley, svého času uctívaná kapacita, je ve hře vedlejší jednající postavou) a dosti přesně charakterizuje ovzduší v němž se hra odehrává. Píše se rok 1896.

Girton College v Cambridgi je první vysoká škola v Británii, která umožňuje studium ženám. Dívky, které se zde zapíšou, tím ovšem riskují ztrátu pověsti. Horlivě studují, každým ročníkem se více vyrovnávají svým mužským kolegům. Zatímco ovšem muži získávají po absolutoriu titul, dívkám zůstanou jen prázdné ruce a stigma „modré punčochy“ – zvrácené, vzdělané ženy. Zůstávají bez kvalifikace a bez šance někdy se vdát.

Ředitelka Welshová je rozhodnuta získat pro dívky právo na absolventský titul za každou cenu. Podaří se jí přesvědčit vedení univerzity? Opozice mezi profesory i studenty je nepředstavitelně silná.

Cambridge před sto dvaceti lety však studentkám nabízí víc, než pouhou příležitost ke vzdělání. Hra sleduje cestu čtveřice odvážných nadaných dívek studiem přírodních věd i studentským životem, cestu, jež vrcholí v bouřlivém roce hlasování o rovném přístupu k akademickým titulům. Dodejme, že v dané době a místě se jednalo o předem ztracený zápas: rovnoprávnosti nabyly ženské absolventky univerzity v Cambridge až o celých padesát let později!

Hra byla poprvé uvedena na Královské akademii RADA 18.10.2012, následujícího léta ji pak inscenoval slavný Shakespeare´s Globe v Londýně (prem. 24.8.2013). Autorka hry Jessica Swale(ová) je uměleckou ředitelkou souboru Red Handed Theatre Company. Působí také jako režisérka, dramatička a autorka knih o dramatické výchově.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz