Bad Jazz

Titul v originále: Bad Jazz

Autor: Robert Farquhar
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 4 ženy 3

Robert Farquhar (Velká Británie)

BAD JAZZ (MIZERNÝ JAZZ)

4 m, 3 ž (+ 1 postava inspicienta, může být mužská i ženská)

Hra ze života současných nezávislých divadelníků o tom, jak zkoušení kontroverzního dramatu může prorůst hercům i režisérovi do běžného života. Tématem je okruh otázek života progresivního umělce: herečka, která má ztělesnit ústřední roli (a jejím nejskandálnějším hereckým úkolem je realizovat na scéně orální sex), začíná pod vlivem zkoušení šílet, testujíc hranice přijatelného i v rámci reality mimo jeviště. Tvrdohlavý a práci oddaný režisér prosazuje odvážnou tvůrčí vizi za cenu sebedestrukce (a později i smrti). Tvůrčí hranici lze chápat též jako propast mezi normalitou a šílenstvím, autor soustavně převrací nejrůznější klišé o „pravdě“ v umění a na své figury se dívá z nejrůznějších úhlů, zaujmout jednoznačné stanovisko je tedy skoro nemožné, nehledě na možnost nahlížet na celou zápletku s velkou dávkou ironie (jde totiž o koncept reality na jevišti versus možnost náznaku).

Prvotní oddanost skupiny se postupně drolí, jak je zkoušce podrobována mravní integrita jednotlivých členů a jak se oba světy začínají víc a víc prostupovat a znejasňovat.

Hra byla poprvé uvedena v Edinburghu, v divadle Traverse, skupinou ATC & Theatre Royal Plymouth, 21. května 2007.

Robert Farquhar je britský dramatik, považovaný za významného současného komediografa; napsal například hry You Are Here, The Angry Kitchen Sink, In the Meanwhile Café, Empty the Thought-Bubble, Almost Forever But, Kissing Sid James, Gods Official, Dust to Dust a Bad Jazz. Většina jeho her byla v premiéře uvedena v divadle Unity v Liverpoolu, později je uvedla divadla v Británii, ale i v USA, Itálii, Kanadě, Austrálii, Irsku či na Maltě.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz