Another Door Closed

Titul v originále: Another Door Closed

Autor: Peter Gill
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

Peter Gill (Velká Británie)

ANOTHER DOOR CLOSED (DALŠÍ ZAVŘENÉ DVEŘE)

1 m, 2 ž

Komorní hra o třech postavách. Autor neudává dobu ani místo, nepopisuje detaily scény, charakterů nebo životů postav. Oproštěn od balastu, zabývá se pouze tichým nehybným smutkem nad bezvýznamnými životy prožitými bez ambicí a bez vrcholů, životy už jednou pro vždy ukončenými a nic kromě smrti neočekávajícími. Dvě sestry, osamělé staré panny, pojmenované jako První a Druhá žena spolu žijí v jedné domácnosti v naprostém bezčasí, v pomalém stereotypu zdvořilých frází týkajících se nepodstatných věcí a opakujících se jako na kolovrátku. Gillovi se velmi dobře daří zachytit chmurnou, místy však groteskní náladu.

Jejich časoprostor naruší návštěva Muže. Je to kdosi z minulosti. Dlouho trvá, než si na něj vzpomenou. Z nesouvislé konverzace postupně povstávají nejasné útržky vzpomínek. Muž zná ženy z dětství. Byl sirotek a jejich rodina se k němu dobře zachovala. Zamiloval se jejich matku. Nesnášel jejich tetu. Zpovzdálí pozoroval dvě dívky s mašlemi. Z Mužovy řeči postupně začínají vyčnívat ostny kritiky a náznaky sexuální perverze i chuť proniknout do soukromí obou žen. Ty ale nestojí o jeho přítomnost, jeho zvědavost a jeho sklon hodnotit je, nebo něco měnit na jejich životech.Všichni se shodnou, že by měl odejít. Vše se vrací do starých kolejí.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz