Ancient Lights

Titul v originále: Ancient Lights

Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 4

Shelagh Stephenson(ová) (Velká Británie)

ANCIENT LIGHTS (SVĚTLA Z MINULOSTI)

2 m, 4 ž

Komedie ze současnosti o dvou dějstvích. Hlavní protagonisté jsou Američané: slavný herec Tom, jeho přítelkyně Iona a Britové: manažerka PR Bea, její dcera Joni a její partner Tad, slavný spisovatel, a novinářka Kitty. Hra se odehrává ve starém domě v Northumberlandu ve Velké Británii v době vánočních svátků.

Bea pozvala své přátele ze studií, Toma a Kitty, aby s její rodinou oslavili Vánoce ve venkovském domě. Tom, Kitty a Bea spolu před asi dvaceti lety studovali a bydleli a zůstali dobrými přáteli přesto, že se Tom stal velmi slavným filmovým hercem a Kitty známou novinářkou a reportérkou. Bea zůstala více při zemi a od novinařiny se dostala k PR. Návštěvu doprovází nervozita na všech stranách. Partner Bey, Tad, je přes svou úspěšnou spisovatelskou kariéru spíše introvertní a ze setkání má obavy. Bea usiluje o to, aby vše bylo perfektní a připravené. Tom je nervózní z cesty do Británie, kde neví, jak bude přijat. S ním jede jeho partnerka Iona, která pracuje na autentickém snímku o Tomovi, v jehož rámci natáčí každodenní všední život tohoto slavného herce.

Kitty přijíždí jako první, je podrážděná a výbušná. Poté, co se sejde celá společnost je atmosféra poněkud napjatá a nepřirozená, vše je umocněno všudypřítomnou kamerou Iony, která leze na nervy všem, kromě patnáctileté Joni. Následuje večeře a noc, v průběhu které se protagonisté spolu různě scházejí a hovoří a vyjde najevo spousta nečekaných osobních tajemství, sdělení, tragédií a citů. Tom se přizná ke své bisexualitě, Joni si myslí, že Tom je její otec. Tad šokuje Beu prohlášením, že není Ir, ale Brit, a vše o jeho původu je falešné. Irskou totožnost si záměrně vymyslel, protože mu pomohla ke slávě a prodeji jeho knih. Kitty vyjeví své problémy s prací, kterou dělá, své znechucení nad utrpením a bídou světa, které jako špičková reportérka dříve léta natáčela, a s touhou dělat něco jiného.

Do hry je vloženo i trochu tajemna, když Tad vypráví duchařskou historku, ve které se člověk setkává se svým vlastním já, jež mu předpovídá smrt.

Hra je lehká, svižná a velmi vtipná, dialogy rychle plynou a nechybí v nich sarkasmus, černý humor, ironie i absurdno. Všichni protagonisté jsou osobití a výrazní a vzájemně se doplňují. Přesto, že se jedná o komedii, jsou součástí děje i závažná témata. Autorka předkládá a diskutuje o pracovních, citových a vztahových problémech a otázkách současné doby, přátelství, lidské identity a svědomí.

Hra byla poprvé hrána v Londýně v roce 2000.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz