A Family

Titul v originále: A Family

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 4 ženy 4

Ronald Harwood (Británie)

A FAMILY (Rodina)

4 muži, 4 ženy

Týden co týden se schází sedmdesátník Ivan Kilner se svými dětmi a jejich rodinami u nedělního oběda. Víkend, který sledujeme, je dramatickým vyvrcholením konfliktu, který v rodině skrytě léta dozrával. Ivanova vnučka Paula se nechce společné zábavy zúčastnit a patrně předstírá nemoc. Její strýc Freddie, lékař, její simulantství toleruje, protože tuší, že má hlubší příčiny. Paulina indispozice však neobyčejně pohoršuje jejího dědečka: Ivan chápe její chorobu jako projev nevděku a snahy distancovat se od příkladné soudržnosti jeho rodiny. A to právě v okamžiku, kdy chce uspořádat oslavu na památku výročí podivuhodné události. Když byl totiž jeho syn Freddie za války v Itálii zajat a prohlášen za mrtvého, Ivan se nechal vysadit jako parašutista na území ovládaném partyzány, svého syna našel a přivezl zpět do Anglie.

Pro Freddieho je však tato událost spojena s nikdy nezhojenou ranou: Dívka, kterou v Itálii na otcovo naléhání zanechal, spáchala po jeho odletu sebevraždu.

O demonstrační sebevraždu se po dědečkově spílání pokusí i Paula. Freddie uposlechne její zoufalé naléhání a oznámí rodině, že jeho neteř musí v zájmu svého zdraví opustit dům. Šokovaný Ivan, který si nikdy nepřipustil, že jeho tvrdé prosazování rodinné výlučnosti a neotřesitelného optimismu vedlo k všeobecnému pokrytectví, umírá.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz