Jan Zábrana

překladatel, spisovatel

(1931 - 1984)

Překladatel literárních děl a spisovatel, od poloviny 50. let do konce 60. let přispíval recenzemi, překlady i vlastními verši do řady periodik (Světová literatura, Květen, Host do domu, Plamen, Tvář, Sešity, Kultura, Literární noviny). Od počátku 70. let do poloviny 80. let publikoval časopisecky málo a pouze překlady; podílel se na překladu Solženicynova Souostroví Gulag (Zürich 1974). Napsal řadu recenzí cizojazyčné, zejména americké literatury, edičních poznámek, komentářů, autorských portrétů a hlavně esejisticky pojatých doslovů či předmluv, psaných začasté k vlastním překladům a k výborům, které sestavil. Překládal z angličtiny a ruštiny moderní poezii a prózu. Z oblasti americké literatury se zaměřoval na tvorbu beatnické generace a uvedl do českého prostředí její přední představitele (L. Ferlinghetti, A. Ginsberg, G. Corso). Nevyhýbal se však ani detektivnímu žánru (E. McBain, A. Christie). V překladech z ruského písemnictví se soustřeďoval na tvorbu I. Babela, I. Bunina a S. Jesenina, některé překlady mohly vyjít až počátkem 90. let (B. Pasternak: Doktor Živago). Od počátku 70. let kryl svým jménem překlady kolegů, např. R. a L. Pellarových, A. Přidala, H. Žantovské. Zábranova původní umělecká tvorba se v plné šíři ukázala až v 90. letech, kdy byly z pozůstalosti vydány sbírky Jistota nejhoršího (1991), Zeď vzpomínek (1992), ve svazku Básně (1993) autorem korigované znění starších sbírek Utkvělé černé ikony (1966), Lynč (1968, nově s titulem Samosoud) a Stránky z deníku (1968), dále výbor povídek z 50. let Sedm povídek (1993) a dvousvazkový výbor z deníků Celý život (1992).

Ke spoluautorství detektivek Vražda pro štěstí (1962), Vražda se zárukou (1964), Vražda v zastoupení (1967), povídky pro děti Táňa a dva pistolníci (1965) a k autorství překladu Prezydent Krokadýlů W. Millera, které vyšly pod jménem J. Zábrany, se 1990 přihlásil J. Škvorecký.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: aura-pont@aura-pont.cz