Jan Grossman

dramatik, překladatel

(1925-1993)

Po válce studoval na filosofické fakultě Univerzity Karlovy srovnávací dějiny literatury a estetiku. V roce 1948 neprochází při prověrkách a je ze studií vyloučen.Roku 1946 se stal lektorem činohry Národního divadla, poté působil do roku 1953 jako dramaturg státního divadla v Brně. Poté se stal dramaturgem v Burianově "Déčku". Dramaturgem v tomto armádním divadle byl do roku 1956, kdy se stal redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel.Roku 1959 se vrátil k divadlu a stal se dramaturgem Laterny magiky, kterým byl až do jejího zákazu (roku 1961). V roce 1961 se stal uměleckým vedoucím činohry v Divadle Na zábradlí, kterým byl až do roku 1968. Po příchodu okupačních vojsk v roce 1968 musí z Divadla Na zábradlí odejít. Režíruje v zahraničí (Holandsko, Západní Německo, Švýcarsko a Rakousko). Roku 1975 (kdy je mu definitivně sebrán pas) je odsunut z Prahy na tzv. oblast. Režíruje v Západočeském divadle v Chebu a pohostinsky i v dalších oblastních divadlech. V roce 1980 přichází do Divadla Vítězného února v Hradci Králové. Poté se vrací do Prahy a režíruje nejprve v Divadle Stanislava Kostky Neumanna v Libni a v roce 1989 se vrací do Divadla Na zábradlí.

Byl autorem divadelních adaptací a autorem či spoluautorem překladů z angličtiny a ruštiny.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: aura-pont@aura-pont.cz