Výběr monodramat pro herečky i herce

Z naší pestré nabídky her jsme pro vás tentokrát vybrali to nejlepší z textů pro 1 herečku / 1 herce.