Zveme na sympozium o současném divadelním textu


Srdečně vás zveme na sympozium

Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

 

Katedra teorie a kritiky

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze

 

25. – 26. června 2015

 

Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze pořádá
25. a 26. června 2015 dvoudenní sympozium Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Sympozium s mezinárodní účastí bude reflektovat aktuální tendence v současných textech psaných pro divadlo v různých evropských zemích.

 

Program sympozia:

Čtvrtek, 25. 6.

10-13

Úvodní slovo pronese čestný host sympozia Andrzej T. Wirth

 

Tendence evropské dramatiky v letech 2000-2015

Přednášející hosté (v angličtině)

Patrice Pavis (Francie)                 Proč nedokážu psát post-dramatické texty?

Davide Carnevali (Itálie)               Existuje post-dramatické drama?
O fabuli a zobrazování světa

Piotr Olkusz (Polsko)                   Zapomenuté umění interpretace?

Lenka Jungmannová (ČR)             „Nové“ (české) drama a post-dramatické divadlo

Teresa Kovacs (Rakousko)            Elfriede Jelinek a Ewald Palmetshofer „v oblasti mezi“.
Sedimentace, ohraničení a překryvy dramatických útvarů v současném německojazyčném divadle

 

14,30-16

Současné divadelní texty: od diagnózy k prognóze

Panelová diskuse s hosty sympozia (v angličtině)

Moderují: Jan Jiřík a Daniela Jobertová

 

16,30-17,45

Projekce dokumentu o Andrzeji T. Wirthovi Theatre Without Audience 

režie Pawel Kocambasi

za účasti Andrzeje T. Wirtha i Pawla Kocambasiho

 

Pátek, 26. 6.

9 - 10               

Pracovní snídaně

(pro zvané)

Prezentace mezinárodních výzkumných projektů, platforem a center současného dramatu: Pia Janke – Výzkumná platforma Elfriede Jelinek: Texty – kontexty – recepce, Univerzita Vídeň, Martina Schlegelová – Divadlo Letí, Centrum současné dramatiky, Davide Carnevali – OUTIS - Národní centrum současné dramatiky, CENDIC - Národní centrum současné italské dramatiky, Kateřina Bohadlová - Geisslers Hofcomoedianten

 

10-12,30

Současný divadelní text ve světle reflektorů: přístupy, názory, zkušenosti

Kulatý stůl s českými divadelními tvůrci (v češtině)

Hosté:          Marián Amsler, Lenka Kolihová-Havlíková, Katharina Schmitt,
Renata Venclová, Roman Sikora, Vladimír Čepek

Moderují: Kateřina Bohadlová a Martina Schlegelová

 

13,30-15,30

Překlad ve stínu originálu: úskalí a výzvy překladu současného divadelního textu

Kulatý stůl s českými překladateli (v češtině)

Hosté: Tereza Krčálová, Kateřina Neveu, Jan Hančil, Tereza Sieglová,
Kateřina Bohadlová, Barbora Schnelle.

Moderují: Zuzana Augustová a Marcela Magdová

 

Místo konání:

Studio TON Hudební a taneční fakulty AMU
Malostranské náměstí 13, 118 00, Praha 1

 

Organizační tým:

doc. Daniela Jobertová, PhD., PhDr. Zuzana Augustová, PhD., Mgr. Jan Jiřík, PhD., Mgr. Kateřina Bohadlová, PhD., MgA. Martina Schlegelová, PhD., MgA. Vít Pokorný, Mgr. Marcela Magdová

 

Partneři sympozia:

Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte - Kontexte - Rezeption, Universität Wien / Výzkumná platforma Elfriede Jelinek: Texty – kontexty – recepce, Univerzita Vídeň

Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague
Italský kulturní institut v Praze / Istituto Italiano di Cultura di Praga
Rakouské kulturní fórum v Praze / Österreichisches Kulturforum Prag
Institut umění - Divadelní ústav / Arts and Theatre Institute
Pražské Quadriennale / Prague Quadrennial

Kontaktní osoby:

janjirik(zavinac)volny(tecka)cz

daniela(tecka)jobertova(zavinac)damu(tecka)cz


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English