Zahálka Michal


Michal Zahálka

divadelní kritik, editor, překladatel. Studium na FF UK (anglistika, divadelní věda). Publikoval řadu esejů, článků, recenzí (Svět a divadlo, Divadelní noviny, různá periodika). Spolupracuje s agenturou Aura-Pont, je členem mnoha porot amatérských i profesionálních divadelních přehlídek. Od roku 2018 byl dramaturgem Městských divadel pražských.

Středem jeho zájmu je především francouzská a anglická dramatika - v roce 2012 získal za svůj překlad Corneilleovy Medey 2. cenu za překlad pro mladé překladatele, Cenu Jiřího Levého.

 

Překlady (výběr):

Vivienne Franzmann: Nejvíc nejhorší (The Most Horrific) (scénické čtení 8@8, Divadlo Letí, Praha, 2014)

David Hare: Nevzdávej to (Gethsemane) (prem. Divadlo na Vinohradech, Praha, 2015)

Georges Courteline: Rány osudu a jiné krátké řádky (Podnájem na bulváru Courteline) (prem. MD Kladno, 2015)

Florian Zeller: Otec (Le Pére) (prem. MD Kladno, 2015)

Florian Zeller: Matka (La Mére) (prem. MD Kladno, 2015)

Florian Zeller: Syn (Le Fils) (prem. DFXŠ Liberec, 2020)

Florian Zeller: Pravda (La Vérité) (prem. ZD Cheb, 2017, Český rozhlas, 2017)

Florian Zeller: Lež (Le Mensonge) (prem. Divadlo Verze Praha, 2019)

Florian Zeller: Druhá strana kulis (L´envers du decór)

Joël Pommerat: Třesu se I, II (Je tremble I, II)

Torben Betts: Kočka v oreganu / Vincenc (Invincible) (prem. KD Hradec Králové, 2016)

Gérald Silbeyras: Ocenění (La Récompense)

David Greig: Evropa (Europe) (NoD Praha, prem. únor 2017)

Jonathan Larson, David Auburn: Tick, tick ...BOOM! (prem. Na Prádle Praha, 2018)

Joël Pommerat: Znovusjednocení Korejí (La Réunification des deux Corées) (prem. MDP / Rokoko Praha, 2018)


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English