Večery her Václava Havla


Knihovna Václava Havla vás srdečně zve na volný cyklus věnovaný hrám Václava Havla.

 

24.10.2013 proběhl v Galerii Montmartre první večer věnovaný hře Largo desolato, dle svého autora „… ‚hudební úvaha‘ o tíži lidského bytí; o těžkosti zápasu člověka o svou identitu s neosobní mocí, která mu ji chce vzít; o podivném rozporu mezi skutečnými možnostmi člověka a rolí, kterou mu jeho prostředí, osud i jeho vlastní práce přisoudily; o tom, jak snadno lze teoreticky vědět, jak žít, ale jak těžké je opravdu tak žít; o věčném ‚hoři z rozumu‘; o tragické nemožnosti, aby si porozuměli i lidé, kteří to navzájem myslí se sebou dobře; o lidské samotě, strachu i zbabělosti; atd. atd. – a posléze ovšem (a to hlavně) o tragickokomické a absurdní dimenzi těchto všech témat.“

 

Také další měsíce vás čekají divadelní hry Václava Havla z různých úhlů pohledu: zkušenosti režisérů a herců, názory odborníků a kritiků, ukázky video a audio záznamů, vzpomínky pamětníků a v neposlední řadě záměry, inspirace, reflexe a připomínky autora samotného.

 

Cyklus večerů věnovaných divadelním hrám Václava Havla připravuje Anna Freimanová.

 

25.11. v 19.00, Galerie Montmartre - Vyrozumění, pozváni jsou prof. V. Just, Lída Engelová a Ivan M. Havel. Přijde i Marie Málková.

 

12. 12. Zahradní slavnost, režie Andrej Krob v Divadle Na zábradlí

 

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/495/zahradni-slavnost-1963-2013

 

13. 12. Konference Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla - od 10 hod. v budově Akademie věd.

 

13.12. Zahradní slavnost v Národním divadle, rež. D. Pařízek


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English