Soutěž o Ceny Afréda Radoka 2010 vyhlášena!


Nadační fond Cen Alfréda Radoka vyhlašuje ve spolupráci s agenturou Aura-Pont s.r.o. již po devatenácté anonymní dramatickou soutěž o Cenu Alfréda Radoka, tentokráte s vročením 2010.

 

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do 31. 3. 2011.

 

Podmínky soutěže spolu s přihláškou jsou k dispozici na webových stránkách www.cenyalfredaradoka.cz.

 

Pozor: uzávěrka soutěže je již 13.12. 2010!

 

Jména deseti finalistů soutěže budou oznámena v polovině února 2011 a zveřejněna na www.cenyalfredaradoka.cz.

 

Cílem dramatické soutěže je od počátku její existence napomáhat vzniku nových divadelních textů.

Pošesté se jedním z partnerů soutěže stává Český rozhlas 3 – Vltava, jenž si z účastnických textů vybírá zajímavé tituly k inscenování a vysílání.

V rámci letošního ročníku dramatické soutěže bude letos udělena i cena Žáby na prameni. Tuto cenu může získat ta z her, která dokáže mimo jiné sdělit, že rovné šance mají mít všichni a všechny, že stereotypy jsou pozitivní i negativní, že předsudky jsou manipulativní, a že nejlépe by nám bylo, kdybychom mohli být jednoduše všichni sami sebou.

Časopis Svět a divadlo otiskne tradičně minimálně jednu ze soutěžních her, zpravidla ve třetím čísle svého následujícího ročníku. Výběr i počet zvolených textů si redakce časopisu ponechává ve své kompetenci.

 

O jednotlivých bonusech pro finálové texty budeme průběžně informovat!

 

Partneři dramatické soutěže:

Nadační fond Cen Alfréda Radoka , Ministerstvo kultury České republiky, Aura-Pont s.r.o., C&COM Advertising , Český rozhlas 3 - Vltava, Česká televize, časopis Svět a divadlo, Žába na prameni, o.s.

 

 

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English