Soudní spor o „Filipa“ po sedmi letech u konce


Vrchní soud v Praze dne 23.10.2018 jako soud odvolací změnil rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 37 C 114/2012 ze dne 30.8.2017 ve sporu, který proti panu Pavlu Dominikovi vedl pan Adam Novák, jako dědic autorských práv po panu J.Z.Novákovi, a to tak, že všechny žalobou uplatněné nároky pana Adama Nováka zamítl.

Odvolací soud dospěl k závěru, že tím, že pan Pavel Dominik ve svém překladu díla O.Wildea „The Importance of Being Earnest“ použil název „Jak důležité je mít Filipa“, velmi obdobný názvu, který již dříve použil pan J.Z.Novák, nijak do jeho autorských práv nezasáhl. Ve stručném ústním odůvodnění soud uvedl, že překladatel je determinován původním dílem, které překládá. Zdůraznil, že předmětný titul je v originále slovní hříčkou, navíc jde o titul replikový, tudíž co nejvěrnějším překladem takové slovní hříčky je slovní hříčka v českém jazyce, přičemž český jazyk žádnou jinou možnost než slovní hříčku založenou na idiomu „mít filipa“ nenabízí. Soud též zdůraznil překladatelskou tradici, kdy překladatelé běžně užívají pro názvy divadelních her názvy, použité již dříve jinými překladateli.

Z rozhodnutí vyplývá, že Pavel Dominik není povinen zdržet se užívání názvu českého překladu „Jak důležité je mít Filipa“ a užívání jména „Filip“ a obratu „mít Filipa“ v textu českého překladu díla O.Wildea „The Importance of Being Earnest“, není povinen stáhnout české překlady s názvem „Jak důležité je mít Filipa“ a obsahující jméno „Filip“ a obrat „mít Filipa“ v textu českého překladu díla O.Wildea „The Importance of Being Earnest“.

Divadla si tedy mohou bez obav z nějakých sankcí vybrat mezi překlady Wildeovy hry ten, který jim nejlépe vyhovuje.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English