Rezidenční program Centra současné dramatiky


Jde o vědecko-umělecký projekt, který je garantem rozvoje původní české dramatické tvorby, ale i vzájemné spolupráce s dalšími státy EU tak, aby byla zajištěna cirkulace současných evropských her, a tudíž i mezikulturní dialog. Výhledově Centrum současné dramatiky počítá i se spoluprací s tzv. třetími zeměmi (mimo EU).

Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií Centra současné dramatiky. Jedná se o program v kontextu českého divadla ojedinělý, který je však srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí (např. rezidenční programy v Německu nebo v divadle Royal Court Theatre ve Velké Británii).

 

Podmínky pro účast v rezidenčním programu Centrum současné dramatiky v sezóně 2010/2011

 

Do rezidenčního programu se mohou přihlásit čeští nebo slovenští autoři na základě vyplněné přihlášky, která bude obsahovat podrobnou synopsi zamýšleného díla (1-2 normostrany á 1800 znaků), případně krátkou ukázku. Při výběru rezidentů bude zohledněna vhodnost projektu pro konkrétní divadla vybraná do rezidenčního programu Centrua současné dramatiky na sezónu 2010/2011.

 

Divadla zapojená do rezidenčního programu Centrum současné dramatiky v sezóně 2010/2011:

 

1. HaDivadlo Brno

 

Téma: volné

 

2. Divadlo Na zábradlí v koprodukci s Divadlem Letí

 

Téma: vtipné existenciální drama reflektující současnou společenskou a politickou situaci, o lásce

 

3. Divadlo Letí v rámci projektu Švandova divadla Hyde Park

 

Téma: hra pro nový cyklus Švandova divadla s pracovním názvem HYDE PARK

 

Vzhledem k charakteru rezidenčního programu by autoři, kteří se do něj hlásí, měli být otevření úzké spolupráci s těmito divadly s ohledem na jeho poetiku, dramaturgii, herecký soubor apod.

 

Uzávěrka přihlášek: 5. září 2010 (přihláška zde)

 

Výběr účastníků a průběh rezidence

 

Na základě žádostí podaných do rezidenčního programu v dané sezóně vybere Dramaturgická rada Centra současné dramatiky 3 rezidenty. Těm bude poskytnuto zázemí tak, aby mohli po max. jednu sezónu v úzké spolupráci s příslušným divadlem vyvíjet text. Nedílnou součástí rezidence bude konzultace vznikajícího textu s uměleckým týmem daného divadla, spolupráce s dramaturgií, workshopy s herci atd. Autoři vybraní do rezidenčního programu získají stipendium.

 

Výběr rezidentů bude oznámen do 30. září 2010

 

Prezentace výsledků rezidenčního programu

 

Výsledky rezidenčních pobytů budou prezentovány ve dvou formách. Po skončení rezidentního programu v dané sezóně budou prezentovány všechny texty formou scénických skic, po kterých bude následovat odborná i veřejná diskuse. Druhou fází prezentace budou inscenace vybraných her.

 

Harmonogram rezidenčního programu pro divadelní sezónu 2010/2011:

 

  • uzávěrka přihlášek: 5. září 2010

 

  • ukončení rezidence: nejpozději květen 2011

 

  • prezentace všech rezidenčních textů formou scénických skic a odborná reflexe: jaro 2011

 

  • inscenace vybraných textů: v průběhu sezóny 2010/11 nebo 2011/12

 

Projekt Centrum současné dramatiky je realizován za podpory:

 

Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR

 

Další info: www.divadlo-leti.cz


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English