Putování Josefa N.


Arnošt Goldflam

PUTOVÁNÍ JOSEFA N.

2 m, 3 ž

 

Hra se zamýšlí nad vývojem České republiky ve 20. a na počátku 21. století. Naše domácí události vnímá prizmatem cizince, člověka, který zná svět, má potřebný nadhled a na naše „světodějné“ záležitosti pohlíží s trochu nechápavou distancí. Tím vznikají dramatické i humorné situace a četná nedorozumění, jejichž cílem je demaskovat naši pošetilost, naše ulpívání na banalitách, sebepřeceňování, ale i to dobré, čeho si na sobě často málo vážíme.

Autor napsal hru přímo pro Vršovické divadlo MANA, kde byla uvedena v listopadu 2019.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English