Překlady dr. Balvína - katalogizace dokončena


Aura-Pont měl tu čest seznámit se při třídění a katalogizaci pozůstalosti dr. Josefa Balvína s nepřeberným (nyní již přebraným) množstvím překladů divadelních her, zejména z němčiny, ale i např. z ruštiny. Mnohé z těchto textů jsme objevili ve strojopisech na průklepových papírech, mnohdy pomačkaných či zpřeházených, šlo tedy téměř o archivální činnost. Nicméně na našem webu se v Rukověti dramaturga můžete sami seznámit s výsledkem naší práce a zejména pak s výsledkem činorodé překladatelské činnosti dr. Balvína.

Celkově jsme zaevidovali bezmála 150 překladů divadelních her. Zájemci se tak mohou seznámit s širokou škálou překladů – jde o díla z 1. poloviny 19. století i o hry současných dramatiků. Nepočítaje překlady her např. klasiků F. Schillera či H. von Kleista, jsou cenným materiálem překlady frašek autorů vídeňského lidového divadla (např. Nestroy, Raimund – J. Balvín byl na tuto oblast odborníkem a je autorem knihy Vídeňské lidové divadlo), zajímavé jsou i texty prvních desetiletí 20. století (Wedekind, Schnitzler, Hoffmannsthal, komedie a lidové hry s prvky kabaretu – např. Soyfer, Kästner, Kaiser...), poválečná dramata o tvrdých začátcích znovubudování Německa po 2. světové válce, dále např. hry 60. a 70. let, ať již např. levicově zaměřené hry či bulvární komedie autorů bývalé NSR (Böll, Weiss, Strauss, Flatow...) či na druhé straně v mnohém zajímavá, i když dosti specifická a dobově ovlivněná edice Malá řada socialistických autorů her dramatiků bývalé NDR (Wander, Roehrlicht, Müller...). Samozřejmě nesmíme zapomenout na v současnosti nejvíce inscenované překlady dr. Balvína, na hry více méně současných dramatiků (Tabori, Bernhard, Schimmelpfennig, Bärfuss...). Některé z překladů jsou označené jako hrubé, pracovní, o mnohých z překladů zřejmě věděl jen pan překladatel.

Texty postupně převádíme do elektronické podoby (skeny), časové náročným úkolem je rovněž vytvoření synopsí k valné části her. Přesto jsme rádi, že jsme se s těmito velice různorodými překlady seznámili a především – že i vy máte nyní možnost se s nimi seznámit také  a udělat si tak obrázek o širokém záběru překladatelské činnosti dr. Balvína.

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English