Nová inscenace Palomy Pedrero


30. října 2008 (a následně 1. a 2. 11.) se bude ve 20,30 hodin v divadle Teatro Fernán Gómez v Madridu (Plaza de Colón, Kolumbovo náměstí ) konat premiéra poslední hry Palomy Pedrero nazvané "Z nebe spadlí" . K napsání díla ji vedla osmiletá zkušenost práce se skupinou bezdomovců, s nimiž po celá tato léta vede divadelní dílnu v rámci nadace RAIS (Síť na podporu sociálněpracovního zařazení). Ve hře hraje 18 herců, z nichž největší část jsou právě lidé bez
domova. Tuto hru Paloma Pedrero rovněž režíruje. Říká, že to byla nezapomenutelná a těžko popsatelná zkušenost. Představení vzniklo díky sponzorské podpoře Nadace Coca-Cola Sáenz de Vicuña."

"Herci bez střechy nad hlavou nastudovali divadelní hru. Je o životě a smrti Rosario Endrinalové, která také neměla domov a byla zavražděna třemi mladíky v místnosti bankomatu. Nastudování hry se řídilo metodou improvizace, protože byly nasnadě obtíže pramenící z podstaty neherců-bezdomovců, spolupráce s profesionálními herci a z časově omezené doby. Zároveň to však byla pro autorku i velká výzva.
Luz (Světla) je ředitelkou herecké dílny, která si chce vyzkoušet možnost nastudovat s bezdomovci divadelní hru. Hlavní hrdinkou je Charito , která se spustí z nebe a díky svému šprýmařskému projevu pomůže autorce se rozhoupat a překonat svůj blok a přešlapování, kdy si neví rady, jak dál. Stane se její Múzou, která autorce nejen napovídá, jak dialogy psát, ale humorně řeší i řadu problémů a konfliktů, k nimž mezi herci dochází na zkouškách. Bezdomovci v různě dlouhých monolozích a dialozích
vyprávějí o tom, jak se dostali na ulici, ale ústřední myšlenkou je to, že v nebi žijí jen ti, na něž jejich blízcí na Zemi nezapomněli. Jakmile přestanou žijící na ty nahoře vzpomínat, ti v nebi slábnou a mohou se
vytratit. Proto se Charito pokouší připomenout žijícím jejich zemřelé, aby se nevytratili, a proto píše autorka svou hru. "Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English