Nahrazují divadelní agentury dramaturgy?


Poučný a přínosný workshop a následná pódiová diskuse na toto téma s mezinárodní účastí se konala 28.6.2010 v berlínském divadle Hebbel am Ufer – HAU 3. Akci pořádala organizace Drama-Panorama. Aura-Pont byl také přitom.

Publikum složené především z překladatelů, dramaturgů a dramatiků živě diskutovalo s agenty renomovaných divadelních agentur, kteří se podělili o své zkušenosti a zážitky. Nejprobíranějším tématem workshopu byl divadelní "skautink", tedy vyhledávání a prosazování nových autorů a překladů her.

Šlo o velmi obohacující a poučnou diskusi. Ukázalo se, že  divadelní, dramaturgická i agenturní praxe v Německu i Velké Británii je velmi odlišná od té naší. Např. vyhledávání nových nadějných dramatiků je v Německu silně motivováno zájmem ze stran divadel a v neposlední řadě také finančními možnostmi.

Markantní rozdíl je nicméně v praxi překladatelské. U nás bývá většinou zvykem překládat "do šuplíku" a posléze přeložený text nabízet potenciálním zájemcům z řad divadel - jak se ukázalo, němečtí překladatelé tuto praxi téměř neznají a jsou dobře motivováni jak zakázkami divadel, tak zájmem o svá díla ze stran agentur. Překladatelé jsou důležitým článkem v oboustranné výměně divadelních her a jako se ukázalo v Berlíně, jejich role je v Česku silně podceňována. Přesto věříme, že se situace díky naší úzké spolupráci s mladými autory a překladateli bude jenom zlepšovat.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English