Malý Radek


  

Radek Malý (*1977)

Vystudoval bohemistiku a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako překladatel. Napsal tři básnické sbírky a několik knížek pro děti. Je rovněž autorem učebnic českého jazyka a literatury. Hra Pocit nočního vlaku je jeho prvním dramatickým pokusem.

 

básník, překladatel, dramatik 

 

V letech 1995-2001 studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci germanistiku a bohemistiku. V roce 2005 ukončil doktorský studijní program obhajobou disertační práce na téma Georg Trakl a jeho vliv na českou literaturu 20. století. Zaměstnaný jako redaktor v pedagogickém nakladatelství Prodos Olomouc.

Jako básník i jako překladatel z němčiny obstál v několika soutěžích (Literární Františkovy Lázně 2001, Překladatelská soutěž Jiřího Levého 2000 aj.). Debutoval sbírkou Lunovis (BB-Art, 2001). Za druhou básnickou sbírku Vraní zpěvy (Petrov, 2002) získal v roce 2003 Cenu Jiřího Ortena, která je určena českým autorům do 30 let. Třetí sbírka Větrní (zcestné verše) s doslovem Ludvíka Kundery a ilustracemi Magdaleny Chumchalové vyšla roku 2005 v prestižní edici poezie nakladatelství Petrov.

Časopisecky publikuje poezii (Host, Tvar, Aluze, Texty, MF Dnes), studie a recenze české a německé literatury (Tvar, Aluze, Host).

Překlady poezie vyšly např. v monografii Expresionismus (Votobia, 2000). Připravuje vlastní antologii německé expresionistické poezie (Georg Heym, Jakob van Hoddis, Alfred Lichtenstein, Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Franz Werfel a další). Dále překládá poezii Georga Trakla - výbor Podzimní duše vyšel roku 2005 (BB-Art), Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana a dalších. Ze současných básníků přeložil Karla Lubomirského - z jeho tvorby vyšel knižně výbor Pták nad hořícím lesem (BB-Art, 2003), Wehwalta Koslowského či texty performerky Xóchil A. Schütz. Dále se zabývá překlady písní německých minnesängrů. Na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc vede seminář o překládání poezie, dále externě působí na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého Olomouc.

V roce 2004 reprezentoval Českou republiku na knižním veletrhu v Lipsku a postoupil do finále Drážďanské ceny lyriky. Jeho verše v německém překladu Christy Rothmeierové jsou zastoupeny v rakouském časopise Podium (129/130, listopad 2003; číslo je věnováno české literatuře). Své básně v překladu Beate Smandek dále publikoval v německém časopise Signum (Sommer 2004).

Píše rovněž pro děti, spolu s PaedDr. Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic Čítanka 2, Čítanka 3, Český jazyk 2, Český jazyk 3 pro základní školy (Prodos, 2004) a především autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Pro nakladatelství Baobab napsal básničky ke knize Šmalcova abeceda.

V roce 2006 se zúčastnil dramatické soutěže o Cenu Alfréda Radoka s textem Pocit nočního vlaku. Získal čestné uznání a Cenu Českého rozhlasu 3 Vltava.

 

Seznam odkazů

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English