Kafka ´24


Karel František Tománek

KAFKA ´24

4 m, 3 ž


Jako výchozí materiál je použit poslední rok Kafkova života. Franz Kafka dávno ztratil svou lidskou podobu. Stal se z něho mýtus, objekt filozofických spekulací a ikona turistického ruchu. Text se pokouší objevit živého člověka.

...Minimalistická forma, krátké úderné dialogy, dlouhé tiché pasáže, žádné rušivé vlivy, maximální důraz na herecký projev. (…) Moc pěkně zachycený poslední rok Kafkova života a hlavně jeho vztah k ženám. K tomu dobře znázorněný kontrast s protichůdným stylem života jeho přítele Maxe. (…)

Jan Pařízek, redakce i-divadlo.cz

... Z mého pohledu nejvíce zasahuje srdce a mysl ztělesnění vztahu Brod – Kafka, který je nadčasový a nezaměnitelný a vyjevuje sílu Kafkovy tvorby. Přátelství je láska, láska je život, život je tvorba, tvorba je Kafka. (…)

Marie Zdeňková, Divadelní noviny

Hru uvedlo ve světové premiéře Dejvické divadlo v režii J. Mikuláška v březnu 2014.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English