Josef Topol slaví 80. narozeniny


Ve středu 1. dubna 2015 oslaví osmdesáté narozeniny dramatik, básník, esejista a překladatel Josef Topol.

 

V nakladatelství Torst vyšel před pár měsíci pod názvem O čem básník ví svazek jeho esejů, komentářů, rozhovorů a dalších příležitostných textů, který od té doby získal řadu nadšených recenzí a Literární noviny jej označily (ústy Petra Bílka) za svou Knihu roku. Topol se v knize ukazuje jako bystrý pozorovatel a myslitel českého divadla (ale i literatury a kultury obecně) a jako tvůrce, jehož vnímání divadelního textu a divadelního výrazu značně a mnoha směry přesahuje věkovitou škatulku lyrického dramatu, do níž bývá řazen.

 

http://www.literarky.cz/literatura/recenze/19140-kniha-roku-literarnich-novin

 

V souvislosti s tím (a s jeho jubileem) připomínáme, že zatímco Kočka na kolejích a Konec masopustu se bezpečně zařadily mezi stálice repertoárů českých divadel, jeho neméně pozoruhodné a zábavné (a pro laického diváka možná v mnohém překvapující a lákavé) texty jako absurdní "hra ve snu" Slavík k večeři, "veselá hra s árií Figara" Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje, "opera pro činoherce" Hlasy ptáků či monodrama pro vynikající zralou herečku Stěhování duší se hrají podstatně méně často, některé dokonce naposledy už v 90. letech. Věříme, že neprávem - že by se totiž mohly stát inspirativním materiálem pro ryze současné divadlo a zároveň zaslouženou připomínkou tvorby žijícího klasika moderního českého dramatu.

 

V Aura-Pontu jsou k dispozici všechny hry Josefa Topola a vedle nich i překlady her Slavík k večeři (anglicky, francouzsky, německy), Sbohem Sokrate (anglicky, polsky), Stěhování duší (německy, polsky), Konec masopustu (anglicky, francouzsky, německy), Kočka na kolejích (anglicky, francouzsky, německy), Dvě noci s dívkou (německy, italsky) a Hlasy ptáků (německy).

Taktéž u nás najdete jeho překlady: Racka A.P. Čechova, Shakespearova Romea a Julii či Euripídovu Ifigénii v Aulidě.

 

Rozhovor s autorem v Revolver Revue z podzimu 1990:

http://www.revolverrevue.cz/josef-topol-zbyla-na-mne-slova


Infozóna

Nina Berry:

RYCHLOST DOPADU SNĚHOVÉ VLOČKY

(Vražda na nilu volná až od dubna 2021)

  • PŘEKLADY K ČESKÉ PREMIÉŘE

2017 - 2019

2013 - 2016        

2009 - 2012

2005 - 2008


Česky / English