Havlovy aktovky oslovily německé diváky


Malý soubor Daedalus Company uvedl v divadle Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem nejprve v lednu 2013 Havlův Protest v režii Reginy Buschové. Táž režisérka připravila na 4. května 2013 i Audienci a Vernisáž. Obou inscenací si všímají frankfurtské deníky a delšími recenzemi časopis Strandgut.

 

Protest

 

Inscenace udiví díky skutečnosti, že se tak inteligentní a poutavá práce jako Havlův Protest na německých scénách již dávno neetablovala. (...) Tragikomická hra dialogů se stává ve famózní inscenaci souboru Deadalus Company taktéž řečí těla. Co se Staňkovi kromě brilantní rétoriky nedaří, totiž lapit Vaňka, zkouší napravit rychle se měnícím chováním a stále naléhavější gestikulací rukou, přecházející v přímý kontakt. (...) Christoph Stein se stoicky zaobírá pouze svou vlastní integritou a vede svou face to face hru až k odhalení sama sebe, aniž by však pronesl jedinou delší větu. (...)

Když se Ferdinand Vaněk setká se svými bližními, začíná připomínat Dostojevského Idiota. Stejně jako k sobě kníže Myškin přitahuje svou neodolatelnou dobrosrdečností okolní agresi, vrhá prosté a na slovo skoupé vystupování opozičního outsidera, aniž by to měl v úmyslu, svoje protivníky pravidelně v trapné zoufalství, zahanbuje je a obnažuje. Tato postava literáta působí jako lakmusový papírek morální integrity, jde o alter ego svého tvůrce, Václava Havla (...)

 

Audience a Vernisáž

 

Regina Buschová nyní po Protestu zinscenovala se svým souborem Daedalus Company další dvě části vaňkovské trilogie. Tentokrát hraje Pedro Stirner šedého nenápadného antihrdinu, který vidí přicházet katastrofy, jež by rád odvrátil, nicméně je nezáměrně spouští. Jeho redukovaná hra unikajících pohledů přenechává ochotně scénu jeho partnerům - aby se sami blamovali. (...)

 

Pokus Buschové aktualizovat a odčechoslovakizovat vaňkovskou trilogii se daří zejména tam, kde se jedná o zkorumpovatelnost a oportunismus.

 

http://www.daedaluscompany.de/

http://www.fnp.de/nachrichten/kultur/Zwischen-Zensur-und-Selbstzensur;art679,159825

http://www.strandgut.de/aktuell/daedalus-company-spielt-im-gallus-theater-vaclav-havel/


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English