Dramatická soutěž 2015


Divadelní a literární agentura Aura-Pont vyhlašuje anonymní soutěž o nejlepší původní divadelní hru, jež bude přímo navazovat na 22 ročníků soutěže o Cenu Alfréda Radoka, kterou agentura spolupořádala.

 

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou (nikoli adaptací jiné hry, či dramatizací jiného autorského díla), která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků ročníku soutěže, tj. do 31.5.2015. Soutěž je anonymní. Aura-Pont se zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

 

Uzávěrka soutěže je 31. března 2015.

 

Přihlášenou hru zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou - na adresu Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č.ú.:478432283/0300 s uvedením v.s.:31032015 a jména autora). Zaslané příspěvky do soutěže, respektive jejich nosiče nebudou vráceny.

 

Pětičlenná porota soutěže bude jmenována agenturou Aura - Pont. Porota si vyhrazuje právo v případě nedostatku kvalitních textů některou z cen neudělit. Jména finalistů zveřejní pořadatel soutěže koncem dubna 2015, výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 31.5.2015.

 

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla je nově vyhlášena kategorie Skeč, krátké divadelní představení, (resp. dramatický výstup), které zpravidla využívá překvapivou humornou nebo satirickou pointu.

Tato kategorie je určena pouze pro středoškolské studenty a studentky a její vyhlášení v rámci dramatické soutěže bylo inspirováno prvotinou Václava Havla Ela, Hela a stop.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English