Aura-Pont slaví 25. narozeniny!


 

 

 

 

 

 

 

PĚTADVACET LET AURA-PONTU

 

Agentura Aura-Pont si v tomto roce připomíná pětadvacáté výročí své existence. Za historií se u této příležitosti ohlédla její spoluzakladatelka a dlouholetá agentka Jitka Sloupová:

Stejně těžké, jako je pro nás, dnes už pamětníky, představit si, že dospělý pětadvacetiletý člověk nebyl v době sametové revoluce ještě na světě, je uvědomit si, že Aura-Pont, jedna z prvních nezávislých kulturních institucí vzniklých hned v roce 1990, slaví v tomto roce čtvrt století své existence.

Vznik agentury byl v prvních měsících po listopadu logickým krokem: autoři, zejména ti divadelní, měli tehdy monopolní agenturu DILIA příliš spojenu se spletitou cenzurní politikou odcházejícího režimu. Řešením bylo založení agentury nové. Různé iniciativy, které se o ně pokoušely, spojily na popud Václava Havla své síly. Poté, co byla v dubnu 1990 přijata příslušná novela autorského zákona mj. rušící monopol DILIA, dohodli se již v květnu na založení divadelní a literární agentury Aura-Pont tři skupiny lidí: německá exilová agentura Peter Pont Tomáše Kosty a Jiřího Gruši, Anna Freimanová a JUDr. Elena Hornová, které pečovaly o autorskoprávní záležitosti Václava Havla již v časech disentu, a konečně Jitka Sloupová a Zuzana Ježková, do té doby pracovnice DILIA. Poslední jmenovaná je i autorkou první části názvu agentury, který vznikl spojením slov Autorská agentura.

1. září 1990 zahájil Aura-Pont svou činnost ve svém prvním sídle v Truhlářské ulici číslo 13. Zpočátku zastupoval především literáty a dramatiky (a jejich dědice) z okruhu disidentů a exulantů a díla režimem dosud proskribovaných klasiků: byli to např. František Langer, Vladimír Holan, Egon Hostovský, Ferdinand Peroutka, Jan Skácel, Ludvík Aškenazy, Jiří Gruša. K dramatikům disentu, jako byli vedle Václava Havla (jehož světová práva převzal Aura-Pont postupně od renomovaného německého nakladatelství Rowohlt) Milan Uhde, Pavel Landovský a Josef Topol se okamžitě připojili divadelní autoři tzv. šedé zóny – Karel Steigerwald, Daniela Fischerová a Arnošt Goldflam, jakož i tvůrci národního mýtu, cimrmanologové Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Od počátku svých divadelních aktivit v 90. letech se k nim přidal i ve světě dnes nejuváděnější současný český dramatik Petr Zelenka.

Stejně široký byl i okruh překladatelů, jejichž díla Aura-Pont zprostředkovával českým divadlům a nakladatelstvím, za všechny Jaroslav Kořán, Josef Balvín, František Fröhlich, Antonín Přidal, Dušan Karpatský, Jiří Josek, Pavel Dominik či Michael Žantovský. Agentura brzy navázala spolupráci s nejdůležitějšími partnery ve světě a informacemi o nových dílech nejslavnějších soudobých dramatiků podstatnou měrou přispěla k zaplnění dramaturgického vakua, které v českých zemích za dvacet let normalizační izolace vzniklo. Pravidelné LISTY Z AURA-PONTU, přinášející anotace her aktuálního světového repertoáru, se postupně staly základem dnešní nepostradatelné elektronické databáze agentury nazvané Rukověť dramaturga, obsahující tisíce titulů.

Hned v listopadu 1990 založil Aura-Pont i oddělení pro právní ochranu softwaru. V září 1992 byl okruh zastupovaných umělců rozšířen o herce a moderátory, režiséry a skladatele scénické hudby, později bylo založeno i produkční oddělení…

Řada akcí, na kterých se Aura-Pont produkčně či dramaturgicky podílel, zůstává dosud v paměti: Václav Havel – spisovatel a dramatik (součást programu Praha – Evropské město kultury 2000), sbírková akce Divadla pod vodou, Havel Festival v New Yorku 2006, návrat Václava Havla dramatika a série premiér jeho ODCHÁZENÍ ve světě v letech 2008 – 2010 či vydání DVD se záznamy inscenací Divadla Járy Cimrmana nebo filmy Karla Zemana.

Přesvědčení, že současné české divadelní umění a drama je třeba v nové složité době podporovat hmotně i morálně, vedl Aura-Pont k tomu, že se už v roce 1992 se stal hlavním iniciátorem založení Nadace Alfréda Radoka (později Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka). Ta své první ceny za rok 1992 udělila na jaře roku 1993: vedle divadelníků, kteří získali Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku (a později i za jednotlivé inscenační výkony), jež byla udělena na základě ankety kritiků časopisu Svět a divadlo, byli tehdy také poprvé oceněni i dramatici, autoři nejlepších her, jež vzešly z anonymní soutěže, kterou Aura-Pont vyhlásil a pořádal. Dvaadvacet ročníků soutěže usnadnilo cestu na jeviště celé řadě her českých a slovenských dramatiků, z nichž mnohé pro ně vskutku objevilo: za všechny jmenujme Ivu Klestilovou, Markétu Bidlasovou, Tomáše Rychetského, Viliama Klimáčka, Davida Drábka, Marka Horoščáka, Romana Olekšáka, Tomáše Vůjtka, Dodo Gombára, Jiřího Pokorného a Romana Sikoru. V roce 1995 mohl dokonce Aura-Pont uspořádat v Praze přehlídku profesionálních inscenací her, jež byly všechny oceněny v soutěži v předchozím mimořádně kvalitním ročníku 1994, a od roku 2009 na ni volně navázal pořádáním Nocí českých a slovenských autorů, během nichž probíhá ve spolupráci s předními divadly čtení vybraných finálových textů ze soutěže.

Jakkoli jsou již Ceny Alfréda Radoka minulostí, Aura-Pont se rozhodl v tradici anonymní dramatické soutěže pokračovat. Vítěznou hrou prvního ročníku 2015 se stala hra Dodo Gombára PENIAZE. 

Na pětadvacet let agentury zavzpomínala a dalších pětadvacet úspěšných let ve službě českým autorům, překladatelům a výkonným umělcům přeje současné ředitelce Aura-Pontu Petře Markové a jejím spolupracovníkům

Jitka Sloupová

Za oněch uplynulých pětadvacet let mohli diváci zhlédnout celou řadu významných inscenací, které vznikly také díky agentuře Aura-Pont a jejím klientům. Mnohé z her se staly stálicemi na repertoárech českých divadel a dočkaly se řady dalších uvedení.  K pětadvacátému výročí agentury bychom rádi připomněli pětadvacet inscenací českých dramatiků, pětadvacet inscenací překladů zahraničních dramatiků a pětadvacet inscenací vzešlých z Dramatické soutěže Cen Alfréda Radoka. Nezapomeneme ani na úspěšné muzikály a na bohatou činnost produkčního oddělení.

25 x DOMÁCÍ DRAMATIKA

 • Václav Havel – AUDIENCE (Činoherní klub, prem. 10. 1. 1990)
 • Cimrman, Smoljak, Svěrák – BLANÍK (Divadlo Járy Cimrmana, prem. 16. 5. 1990)
 • Václav Havel – LARGO DESOLATO (Divadlo Na zábradlí, prem. 9. 4. 1990)
 • Josef Topol – KOČKA NA KOLEJÍCH (Divadlo Pod Palmovkou, prem. 5. 4. 1991)
 • Václav Havel – VYROZUMĚNÍ (Divadlo Na zábradlí, prem. 1. 11. 1993)
 • Václav Havel – HORSKÝ HOTEL (Divadlo Na zábradlí, prem. 17. 10. 1991)
 • Cimrman, Smoljak, Svěrák – ZÁSKOK (Divadlo Járy Cimrmana, prem. 27. 3. 1994)
 • Cimrman, Smoljak, Svěrák – ŠVESTKA (Divadlo Járy Cimrmana, prem. 14. 11. 1997)
 • Petr Zelenka – PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ (Dejvické divadlo, prem. 16. 11. 2001)
 • Karel František Tománek – SENDVIČE REALITY (Dejvické divadlo, prem. 15. 10. 2004)
 • Karel Steigerwald – HORÁKOVÁ X GOTTWALD (Divadelní Studio Továrna, prem. 19. 3. 2006)
 • Milan Uhde – ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ (Divadlo Na zábradlí, prem. 9. 3. 2007)
 • Arnošt Goldflam – DOMA U HITLERŮ (HaDivadlo, prem. 10. 11. 2007)
 • Arnošt Goldflam – ŘEDITELSKÁ LÓŽE (Divadlo V Řeznické, prem. 27. 3. 2008)
 • Václav Havel – ODCHÁZENÍ (Divadlo Archa, prem. 22. 5. 2008)
 • Cimrman, Smoljak, Svěrák – ČESKÉ NEBE (Divadlo Járy Cimrmana, prem. 28. 10. 2008)
 • Josef Topol – KONEC MASOPUSTU (Divadelní společnost Masopust, prem. 6. 11. 2008)
 • Arnošt Goldflam – ŽENY A PANENKY (Divadlo V Řeznické, prem. 2. 3. 2009)
 • Tomáš Vůjtek – BRENPARTIJA (Komorní scéna Aréna, prem. 31. 10. 2009)
 • Petr Zelenka - OČIŠTĚNÍ (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, prem. 12. 2. 2010)
 • Václav Havel – ZAHRADNÍ SLAVNOST (ND Praha, prem. 13. 6. 2013)
 • Kateřina Tučková, Dodo Gombár – ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ (MD Zlín, prem. 1. 3. 2014)
 • Petr Zelenka – JOB INTERVIEWS (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, prem. 8. 5. 2014)
 • Pavel Landovský – HODINOVÝ HOTELIÉR (Divadlo na Vinohradech, prem. 16. 10. 2014)
 • Petr Kolečko – POKER FACE (Jihočeské divadlo Č. Budějovice, prem. 19. 2. 2015)

 25 x ZAHRANIČNÍ DRAMATIKA

 • Tracy Letts – ZABIJÁK JOE (překlad Jiří Josek, č. prem. Činoherní klub Praha, 7. 6. 1996), poté dalších deset profesionálních uvedení
 • Tom Stoppard – ARKÁDIE (překlad Jaroslav Kořán, č. prem. MDP / Komedie 7. 2. 1998), poté další tři profesionální uvedení
 • Henrik Ibsen – NEPŘÍTEL LIDU (překlad František Fröhlich, č. prem. tohoto překladu NDM Ostrava, 27. 3. 1999), poté další tři profesionální uvedení
 • Martin McDonagh – KRÁSKA Z LEENANE (překlad Lenka Kapsová, č. prem. 2. 10. 1999), poté dalších osm profesionálních uvedení
 • Woody Allen – VÝSTŘELY NA BROADWAYI (překlad: Dana Hábová, č. prem. Divadlo Pod Palmovkou, 24. 3. 2000), poté další dvě profesionální uvedení
 • William Mastrosimone: JAKO NAPROSTÝ ŠÍLENCI (překlad Jitka Sloupová, č. prem. JD ČB 7. 4. 2000), poté dalších šest profesionálních uvedení
 • Mark Ravenhill – FAUST (FAUST JE MRTVÝ) (překlad: Jitka Sloupová, č. prem. HaDivadlo, 28. 11. 2000)
 • Bengt Ahlfors – POPEL A PÁLENKA (překlad František Fröhlich, č. prem. MDP Praha, ABC, 12. 1. 2001), poté v tomto překladu další tři profesionální uvedení + mnoho amatérských uvedení
 • Patrick Marber – NA DOTEK (překlad Jitka Sloupová, č. prem. MDP Praha, Divadlo Rokoko, 9. 9. 2001), poté dalších šest profesionálních uvedení
 • Marius von Mayenburg – TVÁŘ V OHNI (překlad Josef Balvín, č. prem. HaDivadlo Brno, 28. 9. 2001), poté další čtyři profesionální uvedení
 • Mark Ravenhill – SHOPPING AND FUCKING (překlad: Jitka Sloupová, č. prem. Činoherní studio Ústí nad Labem, 5. 10. 2001)
 • Martin McDonagh – MRZÁK INISHMAANSKÝ (překlad Ondřej Pilný, č. prem. Divadlo V Celetné Praha, 8. 12. 2002), poté dalších deset profesionálních uvedení
 • Sarah Kane – PSYCHÓZA VE 4:48 (překlad Jitka Sloupová, č. prem. ND, 6. 3. 2003)
 • Peter Shaffer – ČERNÁ KOMEDIE (překlad Pavel Dominik, č. prem. 26. 2. 2004), poté v tomto překladu dalších pět profesionálních uvedení + mnoho amatérských uvedení
 • Roland Schimmelpfennig – ARABSKÁ NOC (překlad Josef Balvín, č. prem. 28. 5. 2004), poté další tři profesionální uvedení
 • Robin Hawdon – ÚŽASNÁ SVATBA (překlad Martin Fahrner, č. prem. MDP Praha / ABC, 8. 10. 2005), poté dalších pět profesionálních uvedení + mnoho amatérských uvedení
 • Thomas Bernhard – SVĚTANÁPRAVCE (překlad Josef Balvín, č. prem. Pražské komorní divadlo / Divadlo Komedie, 30. 11. 2006)
 • Tom Stoppard – ROCK´N´ROLL (překlad Jitka Sloupová, č. prem. ND Praha, 22. 2. 2007)
 • Werner Schwab – NADVÁHA, NEDŮLEŽITÉ: NEFOREMNOST (překlad Tomáš Kafka, č. prem. 18. 1. 2008)
 • Tracy Letts – SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ (překlad Julek Neumann, č. prem. 5. 6. 2009), poté další dvě profesionální uvedení
 • Ulrich Hub – TUČŇÁCI NA ARŠE (překlad Michal Kotrouš, č. prem. ZD Cheb, 8. 10. 2010), poté dalších šest profesionálních uvedení
 • Rainer Werner Fassbinder – ODPAD MĚSTO SMRT (překlad Zuzana Augustová, č. prem. Pražské komorní divadlo / Divadlo Komedie, 15. 11. 2011)
 • D. C. Jackson – MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH (překlad Jakub Škorpil, č. prem. Buranteatr Brno, 8. 11. 2012), poté další dvě profesionální uvedení
 • David Seidler – KRÁLOVA ŘEČ (překlad Jitka Sloupová, č. prem. ND Brno, 15. 3. 2013), poté další tři profesionální uvedení
 • Mark Haddon / Simon Stephens – PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM (překlad Jiří Josek, č. prem. MD Kladno, 14. 9. 2013), poté další čtyři profesionální uvedení

A samozřejmě úspěšné MUZIKÁLY!

 • Milan Uhde, Miloš Štědroň – BALADA PRO BANDITU (č. prem. Divadlo na provázku, 7. 4. 1975), poté dalších osmnáct profesionálních uvedení + mnoho amatérských uvedení
 • Gerome Ragni, Galt MacDermot – HAIR (překlad Jiří Josek, č. prem. Pyramida Výstaviště, Praha, MD Brno, 20. 12. 1996, poté MD Brno, 20. 12. 1997)
 • Willy Russell – POKREVNÍ BRATŘI (překlad Martin Fahrner, č. prem. VD Pardubice, 10. 2. 2001), poté dalších šest uvedení
 • David Yazbek, Terrence McNally – DONAHA! (překlad Pavel Dominik, č. prem. DFXŠ Liberec, 18. 3. 2005), poté dalších deset uvedení
 • A. Golon, M. David, M. Magne, L. F. Hagen – ANGELIKA (č. prem. Cleopatra musical Praha, 6. 3. 2007)
 • D. Sinn, B. Josef, L. Vaculík – MONA LISA (č. prem. Cleopatra musical Praha, 4. 3. 2009)
 • Duncan Sheik, Steven Sater – PROBUZENÍ JARA (překlad Jiří Josek, č. prem. MD Brno, 21. 11. 2009, poté DJKT Plzeň, 31. 5. 2015)

25 x UVEDENÁ HRA Z DRAMATICKÉ SOUTĚŽE CEN ALFRÉDA RADOKA

 • Jan Antonín Pitínský – POKOJÍČEK (prem. Divadlo Na zábradlí Praha, 17. 5. 1993)
 • René Levínský – PŘEHRADA (prem. Dejvické divadlo Praha, 28. 4. 1995)
 • Radek Balaš – ZAJATCI TMY - muzikál (prem. Studio Marta JAMU Brno, 30. 4. 1995)
 • Tomáš Rychetský – NEVINNÍ JSOU NEVINNÍ (prem. A Studio Rubín 27. 6. 1995)
 • Martin Glaser – UNIKÁNÍ NEBOLI CYNISMUS (prem. Divadlo v Řeznické, 18. 12. 1997)
 • Jiří Pokorný – TAŤKA STŘÍLÍ GÓLY (prem. Činoherní studio Ústí nad Labem, 22. 1. 1999)
 • Viliam Klimáček – MÁRIA SABINA (prem. DAMU DISK Praha, 10. 4. 2000)
 • Zdeněk Jecelín – TRISTAN ISOLDA (prem. Činoherní studio Ústí nad Labem, 25. 2. 2000)
 • Markéta Bláhová – PASTIČKA (prem. Husa na provázku Brno, 25. 4. 2000)
 • Dodo Gombár – HUGO KARAS (prem. Divadlo Polárka Brno, 4. 11. 2000)
 • Marek Horoščák – VAŘENÝ HLAVY (prem. HuSa na provázku Brno, 9. 3. 2001)
 • Iva Klestilová-Volánková – MINACH (prem. HaDivadlo Brno, 11. 1. 2002)
 • Iva Klestilová-Volánková – STÍSNĚNÁ 22 (prem. ND Praha, 13. 3. 2003)
 • Viliam Klimáček – HYPERMARKET (prem. ND Praha, 13. 6. 2004)
 • David Drábek – AKVABELY (prem. Klicperovo divadlo Hradec Králové, 30. 4. 2005)
 • Marek Horoščák – MEIN FAUST (prem. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 12. 4. 2008)
 • Vladislava Fekete – KRÁTKÁ SPOJENÍ (prem. Jihočeské divadlo Č. Budějovice, 6. 5. 2009)
 • Arnošt Goldflam – MODRÁ TVÁŘ (prem. Divadlo za rohem, Richmond, Canada, 21. 5. 2009)
 • Tomáš Vůjtek - S NADĚJÍ, I BEZ NÍ (prem. Komorní scéna Aréna Ostrava, 21. 1. 2012)
 • Tomáš Svoboda – SRNKY (prem. MD Kladno, 28. 1. 2012)
 • Jan Kratochvíl – VLADIMIROVA DĚVKA (prem. Švandovo divadlo Praha, 1. 6. 2013)
 • Petr Michálek – DOMEČEK (prem. Buranteatr Brno, 5. 6. 2014)
 • Radek Malý – POCIT NOČNÍHO VLAKU (prem. Divadlo Dagmar Karlovy Vary, 14. 12. 2014)
 • Tomáš Vůjtek – SLYŠENÍ (prem. Komorní scéna Aréna Ostrava, 28. 2. 2015)
 • S. d. Ch – DUCHOVNÍ SMRT V BENÁTKÁCH (prem. ND Brno, Reduta, 9. 6. 2015)

Z projektů PRODUKČNÍHO ODDĚLENÍ

 • Koncertní vystoupení B. B. KINGA
 • Sbírková akce DIVADLA POD VODOU
 • Slavnostní vyhlašování CEN ALFRÉDA RADOKA
 • Letní sales promotion AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ II. pro Pribina a.s.
 • Projekt BERUŠČINA DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ pro Komerční banku a.s.
 • Edukativní pořad PREVENTIVNÍ TRIKY K POUŽITÍ ELEKTRIKY pro PRE
 • TEAMBUILDINGOVÉ AKCE pro Cetelem ČR a.s., Reckitt Benckiser
 • DĚTSKÉ DNY pro společnosti Pribina a.s., Logos a Letiště Praha
 • ZÁBAVNÉ POŘADY ZDEŇKA IZERA Ze dvou se to lépe táhne, Turné čtyř můstků, Furtluftduchttour – více než 2000 vystoupení
 • HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ JAROSLAVA UHLÍŘE Hodiny zpívání…, Jaroslav Uhlíř s kapelou – více než 1500 vystoupení
 • Divadelní představení ŽENA V TRYSKU STOLETÍ               
 • Celoroční projekt VÁCLAV HAVEL - SPISOVATEL A DRAMATIK
 • Vydání DVD se záznamy divadelních her DIVADLA JÁRY CIMRMANA
 • Vydání DVD s filmy KARLA ZEMANA
 • Turné IVANA MLÁDKA v Polsku – Jožin z Bažin v Polsce
 • AGENTÁŽ herců a hereček v televizních i filmových projektech

Všem kolegům, klientům i partnerům agentury Aura-Pont její současný tým děkuje za mnohaletou přízeň a těší se na další (mnohaletou) spolupráci.

Bližší informace poskytne Petra Marková, ředitelka agentury Aura-Pont:

GSM: +420 731 184 896  – e-mail petra.markova@aura-pont.cz+420 731 184 896


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English