Žantovský Michael


(*3.1.1949)

Překladatel, dramatik, politik


Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na McGillově univerzitě v Montrealu. Po studiích pracoval jako vědecký aspirant a odborný pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, kde se zabýval zejména teorií motivace a neverbální komunikací. Od roku 1980 působil ve svobodném povolání jako překladatel, publicista a autor písňových textů.

Přeložil více než třicet děl z moderní anglosaské literatury, mj. díla Nadine Gordimerové, Toni Morrisonové, Jamese Baldwina, E.L. Doctorowa, Josepha Hellera, Normana Mailera, Dashiella Hammetta a Toma Stopparda. Je autorem řady písňových textů pro Pavla Bobka, Petra Nováka, Karla Zicha a další české zpěváky. Společně se svou první ženou Kristinou Žantovskou je autorem hry Hladové krky (1985) na motivy románu Flanna O´Briana. Napsal monografii o životě a díle Woodyho Allena (1989) a překládal jeho povídky i filmy. Je autorem mnoha publicistických statí a esejů a spoluautorem knihy Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky (spol. s O. Kužílkem, 2002). Překládal též nebeletristickou literaturu, mj.knihy Henryho Kissingera, Madeleine Albrightové a Joshuy Muravchika. V letech 1988-1989 pracoval jako pražský korespondent tiskové agentury Reuters.

Byl zakládajícím členem Občanského fóra a od prosince 1989 jeho tiskovým mluvčím. Od ledna 1990 do července 1992 byl mluvčím a poradcem prezidenta Václava Havla. Od července 1992 je zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí. Od září 1992 byl velvyslancem České a Slovenské Federativní Republiky a od ledna 1993 do února 1997 velvyslancem České republiky v USA. V listopadu 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu České republiky a od prosince 1996 do prosince 1992 zastával funkci předsedy senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V současnosti působí jako velvyslanec České republiky v Izraeli. V letech 1997 a 2001-2002 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Byl iniciátorem a předkladatelem Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. a spoluautorem řady dalších právních norem.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English