Werfel Franz


(*1890  - +1945)

Spisovatel

 

Franz Werfel, německy píšící básník, spisovatel, dramatik a publicista, se narodil v roce 1890 v Praze, kde také maturoval a začal studovat na univerzitě. Ve studiích posléze pokračoval v Lipsku a v Hamburku. K okruhu jeho přátel a známých patřil tehdejší intelektuální výkvět, kromě jiných Max Brod, F. Kafka, R. Musil, kteří všichni zanechali literární dílo, jež má v české kultuře nepominutelné místo. V roce 1918 se zúčastnil ve Vídni listopadových bouří a s M. Buberem, G. Landauerem a M. Schelerem založili tajný antimilitaristický spolek. V témže roce se oženil s Almou Mahlerovou, vdovou po rakouském skladateli. Ve dvacátých letech 20. stol. hodně cestoval po Itálii, Egyptě a Palestině. Připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 znamenalo nebezpečí, před nímž unikl do Francie, tam pobýval v Paříži a Lourdech, kde si dal slib, že podaří-li se mu vyváznout, napíše román o Zjevení v Lourdech, a tak vzniklo vpravdě nesmrtelné dílo Píseň o Bernardettě. O dva roky později utekl s H. Mannem pěšky přes Pyreneje do Španělska a přes Portugalsko do USA, kde se usadil v Kalifornii, tam ovšem těžce onemocněl a po válce zemřel.

Kromě románu Píseň o Bernadettě z roku 1941 je třeba uvést významnou práci o zmasakrování Arménů Turky na počátku století Čtyřicet dnů a především stěžejní dílo o zničení Jeruzaléma Nabukadnesarem Jeremjáš - Slyšte hlas. Werfelovo dílo je rozsáhlé, myšlenkově bohaté a stále promlouvající svou vytříbeností a hloubkou k dalším čtenářským generacím.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English