Právní služby


Aura-Pont zajišťuje veškeré konzultační služby v oblasti autorského práva, zejména v oblasti týkající se ochrany autorských práv, nároků autorů, podmínek užití autorských děl a uměleckých výkonů a postupu proti porušování těchto práv jak pro Českou republiku, tak pro zahraničí.
Co s Vámi řešíme?
 • Právní poradenství a ochranu autorských práv - zajišťujeme veškeré konzultační služby v oblasti autorského práva
 • Registraci a úschovu autorských děl
 • Licenční smlouvy o vytvoření a užití autorských děl a uměleckých výkonů - konzultace o licenčních podmínkách užití autorských děl
 • Zajištění divadelních, literárních, filmových a hudebních práv ze zahraničí
 • Poradenství reklamním a produkčním agenturám v otázkách řešení autorských práv
 • Vhodný postup při případném právním sporu
Registrace a úschova autorských děl:
 • Registrace slouží k zabezpečení důkazů o autorovi, o době vzniku a formě díla pro případ, že by došlo k jeho neoprávněnému užití zejména formou plagiátu. Registrací je také možné časově doložit jednotlivá stádia tvorby určitého autorského díla
 • Autorská díla mohou být zaregistrována na jakémkoli  nosiči  (např. CD-Rom),  v písemné  nebo obrazové formě
 • Úschova slouží jako pomocný doklad pro případný spor, potvrzující kdo, kdy a jaké autorské dílo vytvořil
Licenční smlouvy o vytvoření a užití autorských děl i uměleckých výkonů:
 • Zajistíme Vám konzultace v oblasti uzavírání licenčních smluv, kterými autoři a výkonní umělci     postupují práva k užití svých autorských děl a uměleckých výkonů
 • Poradíme Vám rozsah, druh, dobu i způsob postupu licencí
 • Vysvětlíme Vám systém honorářových podmínek
Autorskoprávní desatero divadla:
 1. Pověřit vyřizováním autorských práv jednu odpovědnou osobu.
 2. Již během procesu dramaturgického výběru zjistit, zda autorská práva k divadelní hře jsou volná (autor je déle jak 70 let po smrti), nebo zda je třeba je vypořádat, resp. smluvně zajistit (autor je chráněný).
 3. O finanční podmínky a jiná úskalí provozování hry je třeba se zajímat před započetím realizace inscenace.
 4. O zajištění zahraničních práv požádat agenturu s dostatečným (půlročním) předstihem.
 5. V textu neprovádět žádné změny bez předchozího souhlasu autora nebo agentury. To se týká samozřejmě i názvu hry.
 6. Uzavřít v dostatečném předstihu licenční provozovací smlouvy se všemi autory představení (původní chráněný autor, překladatel, autor úpravy, autor choreografie, autor scénické hudby, popř. další), resp. s jejich agenturou.
 7. Věnovat pozornost všem závazkům obsaženým v licenční provozovací smlouvě.
 8. V případě uvádění představení mimo vlastní divadlo dbát zvláštních povinností pro tyto případy, jak je specifikuje licenční smlouva.
 9. Obecně dbát zásady, že to, k čemu autoři nebo agentura výslovně nedali souhlas - licenci, není dovoleno.
 10. Případné pochybnosti nebo nejasnosti vždy předem konzultovat s autorem nebo agenturou.

Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Infozóna

Nina Berry:

RYCHLOST DOPADU SNĚHOVÉ VLOČKY

(Vražda na nilu volná až od dubna 2021)

 • PŘEKLADY K ČESKÉ PREMIÉŘE

2017 - 2019

2013 - 2016        

2009 - 2012

2005 - 2008


Česky / English