Klobouk Jiří


(*1933 )
Prozaik, rozhlasový a televizní autor


Absolvent kamery na pražské FAMU, který od r. 1968, kdy odešel do Kanady, pracoval jako kameraman v Ottawě. První z jeho rozhlasových a televizních her vznikly a byly vysílány ještě v Československu. V Kanadě se Jiří Klobouk věnoval i psaní prózy: Povídky Návrat domů vznikaly v letech 1970- 78 a jejich tématickou různorodost spojuje styl, prolínající rovinu reality se sněním a neskutečnem, který je přímačný zejména pro povídky s hrdiny-exulanty. Česky vyšly v curyšské Konfrontaci a v anglickém překladu byly otištěny jednotlivě v nejprestižnějších amerických literárních časopisech. Práva na vydání v Československu získal bměnský Host. Odettu, jednu z povídek souboru zpracoval Jiří Klobouk také jako filmový scénář pro mámého australského filmového režiséra Paula Coxe.
Román Jazz I (Po válce) vyšel česky v SRN v r. 1982 a na své domácí vydání dosud čeká. Jan Beneš jej vyzdvihl jako "zrcadlo nesené podél cesty života... v Československu po únoru 1948, kdy sice jazz byl, ale generace, která o něj stála ho nesměla mít, protože to soudruhům co byli přes kulturu nebylo dost košer... Jazz (Po válce) je, přinejmenším těsnohlídkovským jazykem pomamenané, vyprávění o zrání této mládeže ve znamení toho co se nesmělo, kdesi na Moravě, a přitom poznamenané právě tak dobře tím, čím šedesátá léta a další v českém písemnictví obohatil Hrabal. Literární vyjádření pocitu času, který nestojí za to, aby byl žit, ale který žít být musí, protože účastníkům tohoto procesu v daných podmínkách a čase nic jiného nezbývá. V čemž je asi taky největší hodnota této knížky , která nechce rozdílet etická kritéria, ale podělit se o poslední pozdrav z mládí i za ty, kterým ta doba nedopřála ani to, aby se dožili času na vzpomínky."

 

Aura-Pont zastupuje pouze povídku Odetta.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English