Kapsová Lenka


Kapsová Lenka

(*16.7.1971, Praha)

Překladatelka, více na http://anglictina-lenka-kapsova.webnode.cz/

 

Vzdělání

Lenka Kapsová absolvovala ZŠ s rozšířenou výukou jazyků (angličtina) a gymnázium se zaměřením na německý jazyk. Průběžně studovala na jazykové škole. 
V roce 1989 byla přijata na filozofickou fakultu UK, kde vystudovala obor anglistika a amerikanistika - český jazyk a literatura. Studium na FF završila státní zkouškou a obhajobou diplomové práce "Hra jako plnohodnotná technika ve výuce angličtiny". K oboru navíc složila státní zkoušku z pedagogiky a psychologie 
V roce 1997 absolvovala rozšiřující studium na DAMU, obor dramatická výchova.

 

Profesní zkušenosti

Jako lektorka angličtiny působila ve Waldorfské škole v Jinonicích, ZŠ Londýnská, MŠ Studánka a v jazykové škole Akcent - International House Praha.

Jako překladatelka a tlumočnice se zaměřuje na překlady v oblasti divadla, hudby a humanitních věd.

 

Spolupracovala mj. s následujícími organizacemi:

Divadlo Archa - překlad programových materiálů, tlumočení workshopů a zkoušek

Open Society Fund- koordinátorka programu na podporu alternativních vzdělávacích programů v ČR, tlumočení na seminářích a workshopech

Státní zdravotní ústav - překlady metodických materiálů projektu "Zdravá škola" od WHO

Reader's Digest - překlady populárně-naučných publikací

DAMU - tlumočení v rámci výměn studentů scénografie, Pražského quadriennale apod.

Kabinet hudební historie EÚ AV ČR – překlady odborných studií z muzikologie

 

Beletrie:

Samantha Shannon: The Bone Season (Kostičas), Mime Order (Vidořád)

A. M. Homes: May We Be Forgiven (Kéž je nám odpuštěno)        

 

Divadelní hry:

Martin Mc Donagh: The Beauty Queen of Leenane (Kráska z Leenane) – uvedeno již na osmi scénách

David Mamet: Speed-the-Plow (A požehnal pluhu jeho, později jako Fox a Gould uvádějí)

Paula Vogel: How I Learned to Drive (Jak jsem se učila řídit), The Long Christmas Ride Home (Dlouhá vánoční cesta domů)

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English