Finanční oddělení


Pečlivě spravujeme Vaše autorské honoráře. Staráme se o Vás od sepsání smluv přes účtování honorářů až k jejich výplatě.

 

Na základě §7 odst. 6 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně opět pouze příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR (tak jako do roku 2013) za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč a jde o příjem uvedený v

odstavci 2 písm. a), což je příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.

Z toho vyplývá, že kromě výše uvedených autorských honorářů nebude společnost Aura-Pont s.r.o. od roku 2015 dle platných předpisů Vaše odměny danit.

Autorské honoráře jsou zdrojem Vašich příjmů, je tedy nutné je uvádět ve Vašem ročním přiznání k dani k příjmů.

 

Co naše péče obsahuje?

 • Kompletní vedení honorářové agendy
 • Provádění pravidelných, nepravidelných i jednorázových úhrad dle přání klienta na libovolný účet nebo volitelným způsobem
 • Souhrnný přehled plateb jako podklad pro daňové přiznání
 • Komunikace s účetním nebo daňovým poradcem klienta

Způsob výplaty honorářů v České republice:

 • hotovost
 • přímo v agentuře Aura-Pont
 • donáška dle dohody na místo určení
 • poštovní poukázkou na adresu klienta
 • telegraficky hotovost do druhého dne na libovolné místo v ČR
 • bankovním převodem

Způsob výplaty honorářů mimo území České republiky:

 • bankovním převodem
 • zasláním šeku
Finanční prostředky Vám vyplácíme v CZK, EUR, USD, GBP.
Při platbě honorářů v ČR i v zahraničí respektujeme Vaše individuální přání!
Bankovní spojení najdete zde.

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Infozóna

Nina Berry:

RYCHLOST DOPADU SNĚHOVÉ VLOČKY

(Vražda na nilu volná až od dubna 2021)

 • PŘEKLADY K ČESKÉ PREMIÉŘE

2017 - 2019

2013 - 2016        

2009 - 2012

2005 - 2008


Česky / English