Divadelní komedie (En teaterkomedi)


BENGT AHLFORS (Finsko)
DIVADELNÍ KOMEDIE (EN TEATERKOMEDI)
ze švédštiny přeložil František Fröhlich
4 m, 4 ž

"Stejně jsme děvky prodejný, jeden jako druhý. Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu." Oskar, I. dějství

Komédia z divadelného prostredia spytujúca zmysel divadla ako takého.

Skúšanie ambicióznej modernej drámy bez konca v oblastnom divadle poskytuje autorovi plochu na rozohranie tragikomických vzťahov zapšklého herca, ohrdnutej herečky, dohasínajúcej hviezdy, lokálneho donjuana, emancipovanej režisérky, prealkoholizovaného autora a večnej studnice múdrosti - starého inšpicienta. Napriek všetkej svojej vnútornej rozháranosti v konfrontácii s členkou amatérskeho súboru a zároveň z neba spadnutou šepkárkou pani Janssonovou vytvára táto skupinka divadelníkov jednotný dojem chaosu a istého morálneho úpadku. Páni umelci a panie umelkyne bojujú svoje žabomyšie vojny a veľké ilúzie pani Janssonovej o lesku a sláve divadla ako inštitúcie neopúšťajú túto naivnú bytosť, ale skutočného diváka sledujúceho Ahlforsovu Divadelnú komédiu.

Ahlfors do typov vystupujúcich v Divadelnej komédii vkladá značnú dávku autentickosti, špeciálne treba oceniť iste jeho autoironizáciu v podobe tvorivo zablokovaného a večne opitého dramatika Bengta. Napriek tomu, že hra naráža na konkrétne situácie a osoby fínskeho divadelného života prelomu 70. a 80. rokov, zbytočne sa neuzatvára do prílišnej konkrétnosti či lokálnosti: obdobné umelecké problémy sú známe a blízke snáď všetkým divadelným tvorcom, pertraktované osobné problémy zas iste nebudú cudzie nikomu z divákov. Divadelná komédia sa totiž zaoberá autonómnosťou a zmyslom divadla takisto, ako sa vŕta v medziľudských vzťahoch.

ss


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English