Desatero dramaturga


Protože se často setkáváme s tím, že nový dramaturg v divadle a mnohdy například i jeho ředitel vykazuje základní neznalosti, pokud jde o autorské právo, rozhodli jsme se pro trochu "osvěty" v této oblasti. Berte, prosím, níže uvedené desatero jako dobře míněnou radu.


Autorsko-právní desatero divadla

 1. Pověřit vyřizováním autorských práv jednu odpovědnou osobu.
 2. Již během procesu dramaturgického výběru zjistit, zda autorská práva k divadelní hře jsou volná (jestliže je autor déle než 70 let po smrti) nebo zda je třeba je vypořádat, resp. smluvně zajistit (autor je chráněný).
 3. O finanční podmínky a jiná úskalí provozování hry je třeba se zajímat před započetím realizace inscenace.
 4. O zajištění zahraničních práv požádat agenturu s dostatečným (půlročním) předstihem.
 5. V textu neprovádět žádné změny bez předchozího souhlasu autora nebo agentury. To se týká samozřejmě i názvu hry.
 6. Uzavřít v dostatečném předstihu licenční provozovací smlouvy se všemi autory představení (původní chráněný autor, překladatel, autor úpravy, autor choreografie, autor scénické hudby, popř. další), resp. s jejich agenturou.
 7. Věnovat pozornost všem závazkům obsaženým v licenční provozovací smlouvě.
 8. V případě uvádění představení mimo vlastní divadlo dbát zvláštních povinností pro tyto případy, jak je specifikuje licenční smlouva.
 9. Obecně dbát zásady, že to, k čemu autoři nebo agentura výslovně nedali souhlas - licenci, není dovoleno.
 10. Případné pochybnosti nebo nejasnosti vždy předem konzultovat s autorem nebo agenturou.

Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Infozóna

Nina Berry:

RYCHLOST DOPADU SNĚHOVÉ VLOČKY

(Vražda na nilu volná až od dubna 2021)

 • PŘEKLADY K ČESKÉ PREMIÉŘE

2017 - 2019

2013 - 2016        

2009 - 2012

2005 - 2008


Česky / English